Biểu mẫu

Hướng dẫn về việc đánh giá phân loại công chức, viên chức và người lao động Năm học 2014-2015

Hướng dẫn về việc đánh giá phân loại công chức, viên chức và người lao động Năm học 2014-2015

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2014

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Biểu mẫu thi đua công đoàn năm 2014

Vui lòng xem đính kèm....

Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Chia sẻ việc nhà” trong nam cán bộ, viên chức, lao động Trường Đại học An Giang năm 2014

Căn cứ Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020;

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-LĐLĐ ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh,

Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang xây dựng kế hoạch phát động hưởng ứng phong trào thi đua "Giỏi việc nước, Chia sẻ việc nhà" trong nam cán bộ, viên chức, lao động (gọi tắt là lao động nam) toàn trường năm 2014 với các nội dung cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THAO VÀ TIẾNG HÁT CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC – LAO ĐỘNG LẦN THỨ X/2012

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hiện chương trình, hoạt động của nhà trường, CĐCS ĐHAG; tạo đợt thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội CĐCS; Hội nghị CNVC năm học 2012 - 2013, hướng tới kỷ niệm ngày Hiến chương Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2012; tiến tới chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang với chủ đề: "Khoẻ để lao động, học tập, sáng tạo vì mái trường Đại học An Giang thân yêu";

- Thực hiện chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trong CNVC - LĐ tỉnh nhà. Qua đó, nhằm nâng cao thể chất, đời sống văn hoá tinh thần cho người lao động, thúc đẩy thi đua lao động giỏi hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2012;

- Giúp các CĐBP và các đơn vị phối hợp chuẩn bị tuyển chọn lực lượng nhằm tham gia tốt các đợt thi đua trong toàn thể CBGV - CNV; tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong phong trào tại cơ sở, hướng tới tham dự các hoạt động VHVN - TDTT các cấp và tham dự Hội thao các trường ĐH,CĐ Đồng bằng sông Cửu Long tại ĐH. Đồng Tháp 09/01/2013;

Mẫu Biên nhận của Công Đoàn Cơ Sở

Mẫu Biên nhận của Công Đoàn Cơ Sở

Xem tập tin đính kèm...

Mẫu hướng dẫn báo cáo của Công đoàn bộ phận

Mẫu hướng dẫn báo cáo của Công đoàn bộ phận

Xem tập tin đính kèm...

MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010

MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010

Xem tập tin đính kèm...

Hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng đối với công trình và nhà ở đô thị

a) 01 đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu (bên dưới);

b) 01 bản sao (có chứng thực hoặc bản sao không có chứng thực thì phải  kèm theo bản chính để đối chiếu tại nơi tiếp nhận hồ sơ) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

c) 01 bản sao (có chứng thực hoặc bản sao không có chứng thực thì phải  kèm theo bản chính để đối chiếu tại nơi tiếp nhận hồ sơ) bản đồ trích đo khu đất hoặc hồ sơ kỹ thuật khu đất đối với trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;