Biểu mẫu

Các biểu mẫu và hướng dẫn đánh giá, xếp loại thi đua công đoàn bộ phận năm 2018

Kính mời xem file đính kèm.

Kế hoạch tổ chức Hội thao Viên chức - Lao động lần thứ 16 năm 2018

Kính mời xem file đính kèm

Mẫu giới thiệu phát triển đảng viên của CĐBP

Kính mời xem file đính kèm

Mẫu giới thiệu phát triển đảng viên của CĐBP

Kính mời xem file đính kèm

Mẫu báo cáo hoạt động công tác công đoàn năm 2017

Kính mời xem file đính kèm

Thông báo về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn cơ sở

Chi tiết và các biểu mẫu vui lòng xem đính kèm...

Mẫu báo cáo công tác công đoàn

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Mẫu đề nghị hỗ trợ nhà Mái ấm công đoàn

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Đề cương và biểu mẫu tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Trường ĐH An Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Biểu mẫu tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017-2022

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...