KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2011

Căn cứ kế hoạch số 25/UBND ngày 23 tháng 12 năm 2010 của Uỳ ban nhân dân tỉnh về phát động về phong trào thi đua năm 2011; nhiệm vụ, chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn năm 2011, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2011 gồm những nội dung cụ thể sau:

Chi tiết vui lòng xem đính kèm....

 

Đính kèmDung lượng
26-KH-LÐLÐ ke hoach phat dong phong trao thi dua nam 2011..pdf468.52 KB