CƠ CẤU TỔ CHỨC NHIỆM KỲ 2017-2022

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022

STT

Họ và tên

Chức danh

01

Nguyễn Thanh Hải

Chủ tịch

02

Trương Thanh Hải

Phó Chủ tịch

03

Nguyễn Thị Thảo Linh

Phó Chủ tịch

04

Phan Thị Kim Ngân

Ủy viên Ban Thường vụ

05

Ngô Thị Kim Duyên

Ủy viên Ban Thường vụ

06

Phan Tuệ Châu

Ủy viên Ban Chấp hành

07

Lê Văn Điền

Ủy viên Ban Chấp hành

08

Võ Tuấn Em

Ủy viên Ban Chấp hành

09

Trần Thị Thanh Huế

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Nguyễn Đăng Khoa

Ủy viên Ban Chấp hành

11

Nguyễn Thị Thanh Loan

Ủy viên Ban Chấp hành

12

Phạm Duy Tiễn

Ủy viên Ban Chấp hành

13

Nguyễn Trung Thành

Ủy viên Ban Chấp hành

14

Nguyễn Bách Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành

15

Phan Minh Trí

Ủy viên Ban Chấp hành

ỦY BAN KIỂM TRA NHIỆM KỲ 2017-2022

STT

Họ và tên

Chức danh

01

Ngô Thị Kim Duyên

Chủ nhiệm

02

Mai Thị Kim Hải

Ủy viên

03

Võ Quang Nhân

Ủy viên

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN NHIỆM KỲ 2017-2022

STT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

Đơn vị

1.

Nguyễn Thị Thảo Linh

CT CĐBP 1

Phòng Hành chính Tổng hợp, Kế hoạch Tài vụ, Quản trị Thiết bị, Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá

2.

Phan Minh Trí

CT CĐBP 2

Phòng Tổ chức Chính trị, Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Pháp chế

3.

Nguyễn Thị Thanh Loan

CT CĐBP 3

Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng, Phòng Công tác Sinh viên

4.

Ngô Thị Kim Duyên

CT CĐBP 4

Thư viện

5.

Nguyễn Bách Thắng

CT CĐBP 5

Bộ môn Văn, Sử, Địa, Tâm lý Giáo dục, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non thuộc Khoa Sư phạm

6.

Trần Thị Thanh Huế

CT CĐBP 6

Khoa Ngoại ngữ

7.

Phan Thị Kim Ngân

CT CĐBP 7

Bộ môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Bộ phận Văn phòng thuộc Khoa Sư phạm

8.

Phạm Duy Tiễn

CT CĐBP 8

Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên

9.

Nguyễn Đăng Khoa

CT CĐBP 9

Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

10.

Nguyễn Trung Thành

CT CĐBP 10

Khoa Kỹ thuật-Công nghệ-Môi trường, Khoa Công nghệ Thông tin, Trung tâm Tin học

11.

Phan Tuệ Châu

CT CĐBP 11

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông thôn, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực và Phát triển Cộng đồng, Trung tâm Ngoại Ngữ

12.

Nguyễn Hồ Thanh

CT CĐBP 12

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Bộ môn Giáo dục Quốc phòng

13.

Võ Tuấn Em

CT CĐBP 13

Khoa Văn hóa Nghệ thuật

14.

Lê Văn Điền

CT CĐBP 14

Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

15.

Nguyễn Văn Nòn

CT CĐBP 15

Khoa Lý luận Chính trị