Thông báo về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn cơ sở

Chi tiết và các biểu mẫu vui lòng xem đính kèm...

Đính kèmDung lượng
99-TB-CDCS.pdf412.83 KB
208-KH-LDLD (Mau 1).xls33.5 KB
208-KH-LDLD (Mau 2).xls33 KB