Thông báo về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ.

Căn cứ các quyết định của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang thông báo đến các cấp công đoàn trong tỉnh một số nội dung sau:

Chi tiết xem đính kèm...

Đính kèmDung lượng
329-TB-LDLD.pdf21.73 KB