PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM HỌC 2010 – 2011

Kính thưa quí vị đại biểu,

Thưa các đồng chí, đồng nghiệp!

Có thể nói rằng, đến thời điểm này, Trường Đại học An Giang đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 với chất lượng và hiệu quả hoạt động trên tất cả các mặt công tác là khá tốt. Việc chuyển đổi công tác đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ được triển khai thực hiện thành công. Sinh viên tốt nghiệp các khóa đào tạo năm 2010 là 1.918. Học sinh Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm đạt 100% trung bình trở lên, trong đó học lực đạt khá, giỏi là 91,3%, khu trường mới đã đưa vào sử dụng hầu hết các hạn mục phục vụ cho công tác đào tạo, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đã được cấp giấy chứng nhận. Đây là kết quả của sự nỗ lực vươn lên của tập thể cán bộ, công chức và học sinh, sinh viên nhà trường. Chúng ta cũng đang ở trong thời điểm mà đất nước có nhiều sự kiện trọng đại: Phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành đang hướng đến chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, hướng đến Đại hội thi đua các cấp,... Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, nước ta tổ chức đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Và ngày 09/09/2010 tới đây, Trường Đai học An Giang sẽ tổ chức Kỷ niệm 10 thành lập trường. Công tác đào tạo của trường tiếp tục được cải tiến theo hướng lấy người học làm trung tâm cùng với việc thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012.

Chi tiết xem đính kèm...

Đính kèmDung lượng
PHAT DONG THI DUA 2010.pdf206.5 KB