PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Nhiệm kỳ V (2010 – 2012)

Nhiệm kỳ hoạt động 2010 - 2012 là thời điểm có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước: Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 65 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã đi sâu vào đời sống từng cán bộ, công chức và nhân dân trên phạm vi quốc gia, cuộc vận động "Hai không" của ngành Giáo dục với nội dung và yêu cầu mới phù hợp với xu thế phát triển hiện nay, mục tiêu tổng quát là "Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế, cải tiến, đổi mới công tác quản lý nhà trường, phát huy tính tự chủ từng cơ sở đào tạo và tự chịu trách nhiệm". Phong trào thi đua trong nhà trường đang hướng đến lễ kỷ niệm 10 ngày thành lập Trường.

Trường Đại học An Giang bắt đầu thực hiện chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ, đang trong giai đoạn thiết lập kỷ cương, nề nếp hoạt động chuyên môn, phát huy mạnh mẽ lợi thế công nghệ thông tin trong công tác quản lý cũng như hoạt động dạy và học; giai đoạn nhà trường đang hoàn thiện báo cáo tự kiểm định chất lượng để tiến đến đánh giá ngoài, xếp loại trường trong hệ thống giáo dục đại học quốc gia. Đây là những vấn đề trọng tâm và quan trọng, đòi hỏi sự quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công chức từ cán bộ quản lý đến giảng viên và nhân viên phục vụ kể cả học sinh-sinh viên.

Đầu năm 2010, khu trường mới 40 hecta đã tương đối hoàn chỉnh, nhiệm kỳ hoạt động của Công đoàn cũng là giai đoạn nhà trường hoàn thiện cơ sở vật chất tại khu này, đó là điều kiện tốt để các hoạt động của công đoàn được tổ chức thuận lợi,  như có phòng làm việc của BCH, thành lập phòng truyền thống, sân chơi bãi tập, nguồn thu phúc lợi tập thể sẽ tăng thông qua các hợp đồng dịch vụ...

Chi tiết xem đính kèm...

Đính kèmDung lượng
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Nhiệm kỳ V (2010 – 2012)290.69 KB