V/v hướng dẫn hoạt động bình đẳng giới, gia đình và trẻ em năm 2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Kế hoạch Tuyên truyền "Ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong CNVCLĐ tỉnh An Giang

Chhi tiết vui lòng xem đính kèm...

Thông báo về việc nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

V/v điều chỉnh Khối thi đua 03, 06 trực thuông LĐLĐ tỉnh

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Hướng dẫn sơ kết 3 năm phong trào thi đua "Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà" trong nam cán bộ, viên chức, lao động Trường ĐH. An Giang giai đoạn 2014-2016

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

V/v đăng ký khám và phẩu thuật sức môi hở hàm ếch

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Chương trình công tác trọng tâm năm 2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2017 và sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Tháng Công nhân (2012-2017)

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Mẫu báo cáo công tác công đoàn

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Về việc giả danh cán bộ TLĐ để giới thiệu bán sách

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...