Kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2017 và Kế hoạch tổ chức hoạt động Sinh hoạt hè năm 2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Báo cáo Hoạt động công đoàn tháng 5/2017 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Kế hoạch thực hiện kế hoạch số 27-KH/TU ngày 05/5/2017 của BTV Tỉnh ủy phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2017 "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn"

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

V/v tuyên truyền kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ và gửi tài liệu sinh hoạt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Kế hoạch phát động tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ Giai đoạn 2016-2021

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT cho học sinh , sinh viên trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Quyết định ban hành Chương trình hành động của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Thông báo về việc bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...