Thông báo KL của PCT UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình về việc cải tạo sữa chữa Khu Trường Sư phạm cũ của Trường ĐHAG (Khu Trung tâm DV KTX) để bố trí TT Giáo dục Thường xuyên An Giang

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Quyết định ban hành Chương trình thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh AG giai đoạn 2017-2020

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Về việc tham gia Chương trình "Hành trình đỏ" lần thứ V và "Chiến dịch những giọt máu hồng" hè năm 2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 - 28/7/2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Về việc thực hiện mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Báo cáo phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công 6 tháng đầu năm 2017; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Kế hoạch tham quan, nghỉ dưỡng CBGV nghỉ hưu năm 2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Công văn số 889/LĐLĐ ngày 13/06/2017 V/v Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Phụ nữ.

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...