Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý III và phương hướng quý IV năm 2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Báo cáo Hoạt động công đoàn thán 8/2017, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Về việc sơ kết phong trào thi đua lao động sáng tạo trong CNVCLĐ giai đoạn (2012-2017)

BTV CĐCS gửi văn bản này của LĐLĐ Tỉnh đến các CĐBP nghiên cứu, triển khai và xem xét đề nghị (nếu có) đúng đối tượng, thủ tục quy định. Riêng CĐCS sẽ họp xét đề nghị đối với tập thể có nhiều cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua này.

Hạn chót nộp hồ sơ về cho đ/c Trương Hải ngày 20/8/2017.

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua năm 2016-2017.

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Thông báo KL của PCT UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình về việc cải tạo sữa chữa Khu Trường Sư phạm cũ của Trường ĐHAG (Khu Trung tâm DV KTX) để bố trí TT Giáo dục Thường xuyên An Giang

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Quyết định ban hành Chương trình thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh AG giai đoạn 2017-2020

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Về việc tham gia Chương trình "Hành trình đỏ" lần thứ V và "Chiến dịch những giọt máu hồng" hè năm 2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 - 28/7/2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...