Thông báo về thời gian ôn tập và thi tuyển công chức

Thực hiện Kế hoạc Thi tuyển công chức , viên chức tình năm 2010; Hội đồng Thi tuyển công chức, Viên chức tỉnh An Giang xin thông báo đến các thí sinh một số nội dung như sau:

Kế hoạch bóng chuyền ngày 19-5

Theo kết quả bốc thăm ngày 10/5/2010 tại Văn phòng Bộ môn GDTC;

Ban tổ chức giải triển khai lịch thi đấu bóng chuyền Nam CBGV - CNV cụ thể sau:

Phân công nhân sự:

  • Ô. Trần Kỳ Nam - TBM GDTC - Trưởng ban trọng tài
  • Ô. Mai Ngọc Đức - PCT CĐCS - Giám sát
  • Ô. Trương Thanh Hải - TV CĐCS - Thư ký

Chi tiết xem đính kèm...

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2009 – 2010 VÀ CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6 CHO CON CBGV – CNV TRƯỜNG ĐHAG

I - MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Hưởng ứng tháng Hành động vì trẻ em (tháng 6/2010);

- Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6;

- Biểu dương thành tích học tập và rèn luyện đạo đức của con em CBGV - CNV của trường đang theo học ở các trường phổ thông, năm học 2009 - 2010;

II - NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1 - Thời gian, địa điểm:

Thông báo về việc trích nộp và đề nghị hồ sơ hỗ trợ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” năm 2010

Kính gởi: Ban chấp hành các Công đoàn Bộ phận.

Thực hiện Công văn số 108/LĐLĐ ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang về việc trích nộp Quỹ "Mái ấm Công đoàn" năm 2010;

Căn cứ Quy chế tổ chức, quản lý Quỹ "Mái ấm Công đoàn" do Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành ngày 06 tháng 10 năm 2009;

LUẬT CÔNG ĐOÀN

Để phát huy vai trò của công đoàn trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền dân chủ và lợi ích của người lao động;

Căn cứ vào các Điều 10, 32, 83, 86 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Luật này quy định chức năng, quyền và trách nhiệm của công đoàn.

Chi tiết xem tập tin đính kèm

ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Công đoàn Việt Nam tiền thân là Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ, được thành lập ngày 28 tháng 7 năm 1929, nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thông báo lịch thời gian trình ký xác nhận hồ sơ cá nhân

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, bắt đầu từ ngày 10 tháng 5 năm 2010, Cán bộ, Giảng viên có nhu cầu trình ký hồ sơ cá nhân để xác nhận, bảo lãnh của Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công Đoàn Cơ sở thực hiện theo qui trình sau:

(1) Nộp hồ sơ trình ký tại Phòng Hành chính Tổng hợp ( thực hiện giống như trình ký hồ sơ văn bản hành chính của Đơn vị ).