Mẫu giới thiệu phát triển đảng viên của CĐBP

Kính mời xem file đính kèm

Mẫu báo cáo hoạt động công tác công đoàn năm 2017

Kính mời xem file đính kèm

Thông báo về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn cơ sở

Chi tiết và các biểu mẫu vui lòng xem đính kèm...

Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử Ủy viên BCH, BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra CĐCS Trường ĐHAG, nhiệm kỳ 2017-2022

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Hướng dẫn về việc khen thưởng phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" và Giỏi việc nước, chi sẽ việc nhà" năm 2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Thông báo và biểu mẫu xét thi đua công đoàn năm 2017

Kính gửi: Trưởng các đơn vị, BCH. CĐCS và Chủ tịch 15 CĐBP,

Theo quy định, hàng năm, CĐCS có văn bản hướng dẫn việc bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua trong hệ thống công đoàn Trường theo tinh thần chung của LĐLĐ Tỉnh An Giang,

Năm 2017, BTV CĐCS Trường ĐHAG gửi đến 15 CĐBP các văn bản liên quan để tiến hành các bước thực hiện theo đúng quy định:

 

V/v xét khen thưởng tổng kết năm 2017 trong hệ thống Công đoàn tỉnh

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Quyết định về việc công nhận Ban Thanh tra nhân dân Trường Đại học An Giang

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Kế hoạch VN-TT trong VC-LĐ Trường ĐHAG lần thứ XV-2017 chào mừng ĐH CĐCS và tiến tới 20/11/2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Báo cáo sơ kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao dộng giai đoạn 2012-2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...