V/v xét khen thưởng tổng kết năm 2017 trong hệ thống Công đoàn tỉnh

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Quyết định về việc công nhận Ban Thanh tra nhân dân Trường Đại học An Giang

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Kế hoạch VN-TT trong VC-LĐ Trường ĐHAG lần thứ XV-2017 chào mừng ĐH CĐCS và tiến tới 20/11/2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Báo cáo sơ kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao dộng giai đoạn 2012-2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Quyết định về việc công nhận Ban chấp hành các Công đoàn bộ phận

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Về việc trang bị đồng phục Công đoàn

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách Công đoàn năm 2016

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Kế hoạch cải cách hành chính của LĐLĐ tỉnh giai đoạn 2017-2020

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Về việc tuyên truyền, thực hiện Ngày pháp luật năm 2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...