Thông báo về việc huy động đoàn viên công đoàn tham gia "Tết trồng cây" mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 01/2018

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Kế hoạch về việc tổ chức giải bóng đá CCVC-LĐ Trường Đại học An Giang - Mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Kế hoạch tổ chức "Tết trồng cây" mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Mẫu giới thiệu phát triển đảng viên của CĐBP

Kính mời xem file đính kèm

Mẫu báo cáo hoạt động công tác công đoàn năm 2017

Kính mời xem file đính kèm

Thông báo về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn cơ sở

Chi tiết và các biểu mẫu vui lòng xem đính kèm...

Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử Ủy viên BCH, BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra CĐCS Trường ĐHAG, nhiệm kỳ 2017-2022

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Hướng dẫn về việc khen thưởng phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" và Giỏi việc nước, chi sẽ việc nhà" năm 2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Thông báo và biểu mẫu xét thi đua công đoàn năm 2017

Kính gửi: Trưởng các đơn vị, BCH. CĐCS và Chủ tịch 15 CĐBP,

Theo quy định, hàng năm, CĐCS có văn bản hướng dẫn việc bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua trong hệ thống công đoàn Trường theo tinh thần chung của LĐLĐ Tỉnh An Giang,

Năm 2017, BTV CĐCS Trường ĐHAG gửi đến 15 CĐBP các văn bản liên quan để tiến hành các bước thực hiện theo đúng quy định: